Tags: osmoskontroll

Fuktmätningar av trä- och glasfiberskrov med bärbara meter

Fuktmätning på trä- och glasfiberskrov

Upptäckt och lokalisering av osmosfenomen på båtar eller delar utsatta för hög luftfuktighet

Verifiering av tillståndet för torkning av produkter före målning eller estetiska behandlingar

Tramex Skipper Plus, icke-förstörande fuktmätare, ger en komplett och säker metod för att upptäcka överfuktighet i glasfiber och träskrov. Skipper Plus är en fickhygrometer, utformad för att lokalisera fuktighet i båtens skrov och tillbehör.

Tre vågar för fuktdetektering i GRP och lövved för salt och färskt vatten.

 • Brett utbud av träavläsningar från 5% till 30% i hårdträskala och från 0 till 100 i jämförande skala för glasfiber och andra material.
 • Identifierar förekomsten av osmos i glasfiberskrov.
 • Bekräfta om träbåtarna är torra nog för att måla eller lackera.
 • Spåra läckor på däck och skott.
 • Funktionen "Håll" underlättar inspelningen av avläsningar.
 • Mjuka gummielektroder ger direkt kontakt utan repor.
 • Ljudvarningston för hög luftfuktighet kan aktiveras eller inaktiveras.
 • Batteridriven (ingår)

ansökan

Mät förekomsten av osmosfenomen på glasfiberbåtar.

Leta reda på delar som har en mer uttalad exponering för osmos än andra områden.

Kontrollera bevarande av träbåtar eller fuktighetsgraden innan estetiska behandlingar, målning eller impregnering.

Lösning

Skipper Plus bygger på principen att mäta icke-destruktiv impedans. Coplanarelektroder, monterade på instrumentets bas, sänder lågfrekvenssignaler i det testade materialet och mäter variationen i impedans orsakad av närvaron av fukt. Denna avläsning indikeras på instrumentet som en avläsning av fuktinnehållet.

 • Tre områden för fuktdetektering i fiberglas och lövved för färskt och saltvatten.
 • Brett intervall av träavläsningar från 5% till 30% i hårdträskalan och från 0 till 100 på en jämförande skala för GRP och andra material
 • Identifierar förekomsten av osmos i glasfiberskrov.
 • Bekräfta om träbåtarna är torra nog för att måla eller lackera.
 • Spårläckor på däck och skott.
 • Funktionen "Håll" underlättar inspelningen av avläsningar.
 • De mjuka gummielektroderna kommer i direkt kontakt utan repor.
 • Akustisk varningston med hög luftfuktighet som kan slås på eller av.
 • Batteridriven (ingår)

Skipper Plus-fuktmätaren används för:

 • Snabb upptäckt före uppkomsten av osmotiska bubblor.
 • Identifiering av det drabbade området.
 • Skrovövervakning under avfuktning och reparationsfaser.
 • Kontrollera torkningen av de skurna områdena innan du täcker igen.

För att få bestående ytbehandling och motstånd hos skrov och träkomponenter är det viktigt att se till att de är väl underhållna och att de inte innehåller överskottsfuktighet.

Överskottsfuktighet kan skapa fenomen med strukturell och estetisk försämring, både på trä- och glasfiberskrov eller speciella kompositmaterial.

Mer produktinformation?