Tillämpningar inom utvinningssektorn

Laseravståndsmätare för industriella tillämpningar inom metallurgi och stål

Övervakning av avstånd, positioner, längder och djup med LASER avståndsmätare och visualisering på gigantiska skärmar för metallindustrin och stålindustrin

Mätningsapplikationer av avstånd, positioner, längder och djup med industriella laseravståndsmätare för stål- och metallindustrin av toleranslarm med visuell signalering (ljustorn) eller med elektrisk kontakt för sirener och larm. Direktanslutning till PLC-, SCADA-system eller fjärrdatainsamlingssystem. Mätvisualisering på gigantiska skärmar med hantering av fjärröverföring av förvärvad data eller med integrerad datalogger för spårbarhet av processer. Mätning av föremål upp till 30 meter på en naturlig yta och upp till 100 meter på en reflekterande yta. RODER presenterar den nya serien ...
Läs alla
System för att mäta position, förskjutning och deformation av stora strukturer

System för att mäta position, förskjutning och deformation av stora strukturer

Avkänning av avstånd, positioner, förskjutningar och deformationer med extraktion av geometrisk eller dimensionell information vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för idrifttagning. Integrerad datalogger eller fjärröverföring av mätningar Applikationer på stora strukturer eller på kranar och kranar Copyright av RODER SRL - Alla rättigheter förbehållna - Applikationsanmärkning AN0017 ...
Läs alla
Mätinstrument för mätning av stora diametrar, vinklar och lutningar

Mätinstrument för mätning av stora diametrar, vinklar och lutningar

Profildetektering av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information vinklar, diametrar, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av kontrollhöjder Applikationer på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar Copyright av RODER SRL - Alla rättigheter förbehållna - Anmälan AN0011 ...
Läs alla
Avstånds- och positionsmätningar med industriella laseravståndsmätare

Avstånds- och positionsmätningar med industriella laseravståndsmätare

LASER avståndsmätare för industriella tillämpningar Avståndsmätning utan kontakt i total säkerhet Synlig LASER med säkerhetsklass 2 också lämplig för mätningar i närvaro av en operatör Analog datautgång, RS232, RS422, Profinet, Profibus, Ethernet. LASER LDM-familjen av distansmätare består av en serie optoelektroniska avståndsmätanordningar för industriella applikationer med analoga gränssnitt (från 4 mA till 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422). LDM-serien LASER distansmätare används för exakt mätning av avstånd från några meter till tre kilometer. Avståndsmätningen representerar aAnsökan ...
Läs alla