Industriella LASER avståndsmätare

Industriella LASER-avståndsmätare används för avståndsmätning från några millimeter till tre kilometer. Distansmätningen representerar akonsoliderad ansökan för laserteknik.

Industriella LASER-avståndsmätare använder LASER-ljus (puls eller modulerad) för att mäta avstånd, höjder, längder, nivåer och positioner utan kontakt med föremålet som ska mätas.

LASER avståndsmätare består av en lasersändare, optiska sändare och mottagare, ljuskänsliga dioder och sofistikerad elektronik med algoritmer för tidsmätning eller fasmätning. Distansmätningen erhålls med olika optoelektroniska principer såsom flygtid, fasjämförelse och LASER-puls med "back-mixing" -teknologi.

Dessa metoder tillåter singlar exakta mätningar till millimeterenoch mätområden upp till flera hundra meter.

Det är möjligt att använda LASER avståndsmätare mått på naturliga ytor eller på speciella reflektorer som ger snabba och exakta resultat även under svåra förhållanden.

LASER-avståndsmätare arbetar med synlig eller infraröd optisk strålning och klassificeras i enlighet med gällande föreskrifter i klass 1 eller 2 (säkra klasser för drift även utan skyddsglasögon).

Den kompakta konstruktionen möjliggör enkel installation av LASER-distansmätaren även om utrymmet är begränsat eller i industriella tillämpningar. Alla enheter har standardgränssnitt, analog eller digital datautgång och anpassningsbara växlingsutgångar.

Familjen LASER LDM distansmätare används särskilt för applikationer inom industrisektorn med analog (4 - 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI ).

LDM40-serien LASER distansmätare

 • LASER avståndsmätare för avståndsmätningar upp till 30 meter på naturliga ytor eller 100 meter med reflektor
 • Strömförsörjning 24 Vdc
 • RS232 - RS422 - Profinet, Profibus och Ethernet / IP-gränssnitt
 • Synlig LASER-emitter (röd) med säkerhetsklass 2
 • Noggrannhet upp till +/- 1 mm
 • Brett utbud av tillbehör för miljöer med hög temperatur eller för miljöer med höga föroreningar

LDM300-serien LASER distansmätare

 • LASER avståndsmätare för avståndsmätningar upp till 3000 meter
 • Strömförsörjning 24 Vdc
 • RS232 - RS422-gränssnitt
 • Brett utbud av tillbehör
 • Lämplig för övervakning av stora strukturer och föremål

TEKNISK DYP