Kategori Arkiv: Kosmetiska sektorapplikationer

Särskilda belysningssystem för produktionssystem

Profildetektering av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0081

Specialkomponenter för industriell automatisering, mätautomation och icke-destruktiv styrning

System för datainsamling med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0048

Automatiska optiska system för att mäta bredden på platta produkter, pappersark, kartong och filmer

Profildetektering av tryckta, klippta eller stansade pappersdetaljer med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för monteringsoperationer

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Mätmaskin som kan detektera bredden på pappersark eller lager utan kontakt
av lätt deformerbart material (polypropenark för livsmedelsanvändning, papper
absorberande eller filter, ark av tunt skummaterial). Systemet kan mäta
upp till 10 ark samtidigt och kan kompensera automatiskt
eventuell feljustering av provet med avseende på kamerans mätaxel (i
på detta sätt är operatören inte bunden till korrekt placering av provet på
mätningstabell). Systemet kan mäta proverna som testas och
jämföra dem med de teoretiska värdena i produktionsspecifikationerna. All data överförs sedan till
produktionsdatabas för fullständig spårbarhet av produktionssatser. Systemet är
utformad för att arbeta direkt på produktionslinjen och är utrustad med en
temperatur och luftfuktighet för fullständig dokumentation av miljöförhållandena
under mätcykler.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0025

Manuella mätsystem för kvalitetskontroll och statistisk beräkning i produktionslinjen och det metrologiska laboratoriet

Mätning av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0016

Skyddshöljen för sensorer och optiska instrument

Skyddsfodral för optiska sensorer och kameror

Produkter som är lämpliga för skydd av sensorer och givare i miljöer med hög miljöförorening

Skyddssystem mot damm, ångor, spån eller flytande emulsioner.

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0010

Visionssystem för kontroll av kapslar, kapslar och säkerhetsförslutningar i produktionslinjen

Profildetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0009

Visuell inspektion av miniatyriserade komponenter med artificiella synsystem och kompakta LED-belysare

Detektering av defekter och dimensionella egenskaper på små detaljer med artificiella synsystem och bildbehandlingsalgoritmer

Användning av kompakta LED-belysare med kontinuerligt eller pulserat driftläge.

Realtidsdetektering av närvaron av defekta delar eller detaljer med estetiska egenskaper som inte överensstämmer med produktionsspecifikationerna.

Ansökningar på roterande bord, mattor för kontinuerlig transport, automatiska monteringsmaskiner och testbänkar.

Miniatyriseringen av industriella komponenter och den höga tillförlitligheten i produktionsprocesser kräver allt effektivare, kompakta och flexibla system för kvalitetskontroll och urval.

Kamerabaserad datorsyn, artificiell intelligens och intelligenta bildbehandlingsalgoritmer möjliggör realtidsbestämning av estetiska, funktionella eller dimensionella egenskaper industriella komponenter som en gång monterats utgör mer komplexa apparater.

De nya kompakta LED-belysarna i DC3M-serien tillåter design av kompakta synsystem baserat på industriella kameror. DC3M-seriens belysare är utformade för integration i industriella divisionssystem och optiska testbänkar där kompaktitet hos ljuskällan, hög ljusstyrka hos ljusstrålen och koncentration av ljus i en exakt observationspunkt för komponenten krävs.

Typiska tillämpningar är höghastighetsstyrning på roterande bord, robotstyrning, analys av små delar som elektriska kontakter, elektroniska komponenter, miniatyrhjul, små delar, fästelement och monteringselement.

Läs mer

RIMAS - Robotsystem för inspektion, mätning och montering av mekaniska delar

Robotiskt system för automatisk inspektion av mekaniska delar i produktionslinjen

Används förmontering av mekaniska delar och för icke-destruktiv kvalitetskontroll.

Brett utbud av åtgärder och användbar teknik (kameror, laserskannrar, virvelström, vridmomentceller, dynamometrar, lasermikrometrar, lasermärkning)

Hög anpassning och integration i produktionslinjen eller befintligt produktionsflöde.

RODER SRL presenterar RIMAS, den nya robotcellen för inspektion, mätning, montering av mekaniska delar och icke-destruktiv kvalitetskontroll.

Produktionsön RIM ( Robotiska inspektionsmätningssystem ) låter dig enkelt och intuitivt hantera många kontroll- och monteringsfaser som är typiska för industrisektorn:

  • Optisk inspektion av mekaniska delar i produktionslinjen (närvaro av delar / frånvaro av delar / färg på komponenter / korrekt arrangemang av delar)
  • Mätning av mekaniska och geometriska egenskaper (höjder, diametrar, planhet, djup, svängningar, platser)
  • Mätning av integritetsegenskaper (sprickkontroll, magnetisk materialkompositionskontroll, visuell inspektion och defektkontroll)
  • hopsättning av mekaniska delar
  • Tvinga kontrollen och par
  • Komponentmärkning med LASER-teknik, bläckstråleskrivare, slagverk
  • dosering av vätskor, lim och hartser
  • Profilcheck med 3D-skannrar och kontaktmätningssystem

Verifieringsö som möjliggör icke-destruktiv kontroll av mekaniska delar
direkt på produktionslinjen. Det kännetecknas av en autonom plattform som
integrerar en automatisk manipulator som kan plocka upp biten direkt från linjen
produktion (både på orienterade pallar och på skjutbälte med igenkänning
automatisk orientering av stycket). Manipulatorn bär den del som ska kontrolleras
i kontrollområdet där det finns ett eller flera mätinstrument (durometrar,
profilometrar, grovhetsmätare, virvelströmssonder, flernivåinstrument, rundhetsmätare eller andra
andra automatiska mätinstrument). Efter att ha kontrollerat manipulatorn
tillhandahåller för att ta med detaljerna direkt i produktionsflödet för linjen om resultatet blir
positiv. I händelse av bristande efterlevnad tar systemet delen av linjen för
efterföljande analys och justera vid behov parametrarna
produktion eller kontrollerat stopp av produktionsprocessen.

Mätning av vridmoment och rivning av locket på flaskor, flaskor, burkar både i skruvning och skruvning

Mätning av lockets vridmoment både i stängning och i öppning

Lätt att använda både på maskinen och i metrologilaboratoriet

Mätning av vridmomenttoppen för att kontrollera rivpunkten och trådens avkastningspunkt

Applikationer på flaskor, flacons, burkar, injektionsflaskor och tankar

Momentmätare för lock för mätning av åtdragningsmomentet, både under skruvning och skruvning, av flaskhattar, trummor, containrar, burkar, flaskor, containrar och burkar.

Momenttestare för lock för att mäta åtdragningsmomentet, både under skruvning och skruvning, av flaskhylsor, trummor, behållare, burkar, flaskor, behållare och burkar.

Vridmomentomvandlarna i CAP-TT01-serien är utformade med målet att mäta skruv- och borttagningsmomentet på lock upp till 11,5 Nm (100 lbFin).

De justerbara stöden bibehåller effektivt på plats en rad olika former och storlekar av behållarna, medan specialprofiler är tillgängliga valfria platta och justerbara käftar. Den robusta aluminiumkonstruktion och lätt, intuitiv användning tillåta användning i laboratorie- och produktionsmiljöer även av outbildad personal.

Noggrannheten på ± 0,3% av hela skalan och den otroligt snabba samplingshastigheten på 7.000 Hz-garanti exakta och tillförlitliga testresultat, även i snabbverkande applikationer.

Kapmomentgivarna i CAP-TT01-familjen inkluderar en rad sofistikerade produktionsstyrningsstödfunktioner, inklusive USB-kommunikationsport, RS-232-port, Digimatic Mitutoyo-gränssnitt, analoga utgångar, återställ när locket tas bort, minne för 1.000 XNUMX avläsningar, indikatorer och goda / avvisande utgångar.

En är också tillgänglig lösenordsskydd för att undvika obehöriga ändringar av inställningar och kalibrering.

CAP-TT01 kapmomentomvandlare innehåller MESUR Lite datainsamlingsprogramvara.

MESUR Lite grupperar data i kontinuerligt eller enkelpunktsläge. Data lagrade i CAP-TT01-minnet kan också laddas ner i ett enda block. Exportera uppmätta data till Excel möjliggör ytterligare dataanalys och generering av mätningsrapporter.

Läs mer