Kategori Arkiv: Livsmedelssektorapplikationer

Bestämning av färg på föremål, kontinuerliga band eller referensmärken

Färgdetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av colore för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0089

Defektstyrsystem på kontinuerliga produkter, ledningar, rör och kablar

Detektion av diameter och ovalitet med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av diameter och ovalitet för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0075

System för styrning av skruv- och skruvmoment på flask-, flask- och burklock

Momentdetektering av flaskor med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, krafter, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0071

Övervakning av temperatur, fuktighet, nivå och volym av biomassa

Fuktavkänning med extrahering av lagringsinformation.

Mätning av temperatur och fuktighet för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för lagring och försäljning.

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0068

System för att kontrollera tjockleken på plattor och paneler i produktionslinjen

Profildetektering av plastarkdetaljer med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Användningen av LASER-ljusteknik, magnetisk och optisk teknik möjliggör höga nivåer
noggrannhet och hastighet utan direkt mätinstrumentets kontakt med materialet. Möjlighet till mätning
på system med höga glidhastigheter eller i områden som inte är tillgängliga för operatörer.

Oberoende mätmoduler tillgängliga för systemintegratörer och OEM. Mätvisualisering på lokal eller fjärrdisplay, överföring
fjärrdata på seriell linje eller Ethernet, generering av larm utanför tolerans. Möjlighet
gränssnitt med ledningssystem. Specialmodeller med högt ljus av
passage av plåt för system där rörelsen är mycket stor

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0060

Specialkomponenter för industriell automatisering, mätautomation och icke-destruktiv styrning

System för datainsamling med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0048

AN0045 - System för ultraviolett ljussyn för analys av lim och tätningsmedel med inducerad fluorescensteknik

Detektion av spårämnen med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0045

Skyddshöljen för sensorer och optiska instrument

Skyddsfodral för optiska sensorer och kameror

Produkter som är lämpliga för skydd av sensorer och givare i miljöer med hög miljöförorening

Skyddssystem mot damm, ångor, spån eller flytande emulsioner.

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0010

Visionssystem för kontroll av kapslar, kapslar och säkerhetsförslutningar i produktionslinjen

Profildetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0009

Visuell inspektion av miniatyriserade komponenter med artificiella synsystem och kompakta LED-belysare

Detektering av defekter och dimensionella egenskaper på små detaljer med artificiella synsystem och bildbehandlingsalgoritmer

Användning av kompakta LED-belysare med kontinuerligt eller pulserat driftläge.

Realtidsdetektering av närvaron av defekta delar eller detaljer med estetiska egenskaper som inte överensstämmer med produktionsspecifikationerna.

Ansökningar på roterande bord, mattor för kontinuerlig transport, automatiska monteringsmaskiner och testbänkar.

Miniatyriseringen av industriella komponenter och den höga tillförlitligheten i produktionsprocesser kräver allt effektivare, kompakta och flexibla system för kvalitetskontroll och urval.

Kamerabaserad datorsyn, artificiell intelligens och intelligenta bildbehandlingsalgoritmer möjliggör realtidsbestämning av estetiska, funktionella eller dimensionella egenskaper industriella komponenter som en gång monterats utgör mer komplexa apparater.

De nya kompakta LED-belysarna i DC3M-serien tillåter design av kompakta synsystem baserat på industriella kameror. DC3M-seriens belysare är utformade för integration i industriella divisionssystem och optiska testbänkar där kompaktitet hos ljuskällan, hög ljusstyrka hos ljusstrålen och koncentration av ljus i en exakt observationspunkt för komponenten krävs.

Typiska tillämpningar är höghastighetsstyrning på roterande bord, robotstyrning, analys av små delar som elektriska kontakter, elektroniska komponenter, miniatyrhjul, små delar, fästelement och monteringselement.

Läs mer
" Äldre Inlägg