Kategori Arkiv: Tillämpningar inom nautisk och marin sektor

Särskilda belysningssystem för produktionssystem

Profildetektering av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0081

System för att kontrollera vidhäftningshållfastheten för färger, emaljer och tejp

Dragdetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av styrka, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0072

Specialkomponenter för industriell automatisering, mätautomation och icke-destruktiv styrning

System för datainsamling med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0048

Manuella mätsystem för kvalitetskontroll och statistisk beräkning i produktionslinjen och det metrologiska laboratoriet

Mätning av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0016

Skyddshöljen för sensorer och optiska instrument

Skyddsfodral för optiska sensorer och kameror

Produkter som är lämpliga för skydd av sensorer och givare i miljöer med hög miljöförorening

Skyddssystem mot damm, ångor, spån eller flytande emulsioner.

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0010

Profilmätning av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar

Profildetektering av pressade, skjuvade, dragna eller svetsade plåtdelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier. Automatisk processreglering med realtidsfeedback på produktionsön.

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0001

Fuktmätningar av trä- och glasfiberskrov med bärbara meter

Fuktmätning på trä- och glasfiberskrov

Upptäckt och lokalisering av osmosfenomen på båtar eller delar utsatta för hög luftfuktighet

Verifiering av tillståndet för torkning av produkter före målning eller estetiska behandlingar

Tramex Skipper Plus, icke-förstörande fuktmätare, ger en komplett och säker metod för att upptäcka överfuktighet i glasfiber och träskrov. Skipper Plus är en fickhygrometer, utformad för att lokalisera fuktighet i båtens skrov och tillbehör.

Tre vågar för fuktdetektering i GRP och lövved för salt och färskt vatten.

 • Brett utbud av träavläsningar från 5% till 30% i hårdträskala och från 0 till 100 i jämförande skala för glasfiber och andra material.
 • Identifierar förekomsten av osmos i glasfiberskrov.
 • Bekräfta om träbåtarna är torra nog för att måla eller lackera.
 • Spåra läckor på däck och skott.
 • Funktionen "Håll" underlättar inspelningen av avläsningar.
 • Mjuka gummielektroder ger direkt kontakt utan repor.
 • Ljudvarningston för hög luftfuktighet kan aktiveras eller inaktiveras.
 • Batteridriven (ingår)

ansökan

Mät förekomsten av osmosfenomen på glasfiberbåtar.

Leta reda på delar som har en mer uttalad exponering för osmos än andra områden.

Kontrollera bevarande av träbåtar eller fuktighetsgraden innan estetiska behandlingar, målning eller impregnering.

Lösning

Skipper Plus bygger på principen att mäta icke-destruktiv impedans. Coplanarelektroder, monterade på instrumentets bas, sänder lågfrekvenssignaler i det testade materialet och mäter variationen i impedans orsakad av närvaron av fukt. Denna avläsning indikeras på instrumentet som en avläsning av fuktinnehållet.

 • Tre områden för fuktdetektering i fiberglas och lövved för färskt och saltvatten.
 • Brett intervall av träavläsningar från 5% till 30% i hårdträskalan och från 0 till 100 på en jämförande skala för GRP och andra material
 • Identifierar förekomsten av osmos i glasfiberskrov.
 • Bekräfta om träbåtarna är torra nog för att måla eller lackera.
 • Spårläckor på däck och skott.
 • Funktionen "Håll" underlättar inspelningen av avläsningar.
 • De mjuka gummielektroderna kommer i direkt kontakt utan repor.
 • Akustisk varningston med hög luftfuktighet som kan slås på eller av.
 • Batteridriven (ingår)

Skipper Plus-fuktmätaren används för:

 • Snabb upptäckt före uppkomsten av osmotiska bubblor.
 • Identifiering av det drabbade området.
 • Skrovövervakning under avfuktning och reparationsfaser.
 • Kontrollera torkningen av de skurna områdena innan du täcker igen.

För att få bestående ytbehandling och motstånd hos skrov och träkomponenter är det viktigt att se till att de är väl underhållna och att de inte innehåller överskottsfuktighet.

Överskottsfuktighet kan skapa fenomen med strukturell och estetisk försämring, både på trä- och glasfiberskrov eller speciella kompositmaterial.

Mer produktinformation?

Nivåövervakning med LASER avståndsmätare och visualisering på gigantiska skärmar

Nivåmätning i tankar och silor med kontinuerlig övervakning av nivåtrenden

Generering av låg nivå eller överflödeslarm

Automatisk beräkning av volym eller vikt med kontinuerlig övervakning på flera tankar

RODER presenterar den nya serien av REDAM LDM-gigantiska skärmar för att skapa display- och övervakningssystem som kan anslutas till LDM-serien LASER distansmätare.

REDAM LDM-serien har utvecklats speciellt för anslutning till LASER LDM-serien avståndsmätare vilket möjliggör realtidsvisning av mätningen som gjorts av LASER avståndsmätare.

Visualiseringen sker på en gigantisk skärm eller överförs till fjärrterminaler via Wi-Fi eller Ethernet-nätverk.

Visualiseringen sker på en gigantisk skärm synlig även på stora avstånd.

Alla visade mätningar kan jämföras med toleranströskelvärden för att generera larm i fall av tolerans vid överskridande av vissa trösklar eller visuella signaler som kan leda operatören till alla justeringsoperationer (rött värde representerar ett ut ur tolerans, värde gult representerar en varningsuppmärksamhetssignal, grönt värde mätningen är acceptabel).

Läs mer

Övervakning av avstånd, positioner, längder och djup med LASER avståndsmätare och visualisering på gigantiska skärmar för metallindustrin och stålindustrin

Laseravståndsmätare för industriella tillämpningar inom metallurgi och stål

Mätningsapplikationer av avstånd, positioner, längder och djup med industriella laseravståndsmätare för stål- och metallindustrin

Generation av av toleranslarm med visuell signalering (ljustorn) eller med elektrisk kontakt för sirener och larm. Direktanslutning till PLC-, SCADA-system eller fjärrdatainsamlingssystem.

Mätvisualisering på gigantiska skärmar med hantering av fjärröverföring av förvärvad data eller med integrerad datalogger för spårbarhet av processer.

Mätning av föremål upp till 30 meter på en naturlig yta och upp till 100 meter på en reflekterande yta.

RODER presenterar den nya serien REDAM LDM gigantiska skärmar för att skapa display- och övervakningssystem som ska anslutas till LDM-seriens LASER-avståndsmätare.

REDAM LDM-serien har utvecklats speciellt för anslutning till LASER LDM-serien avståndsmätare vilket möjliggör realtidsvisning av mätningen som gjorts av LASER avståndsmätare.

Visualiseringen sker på en gigantisk bildskärm, synlig även från ett stort avstånd, eller överförs till fjärrterminaler via Wi-Fi-nätverk eller Ethernet-nätverk.

Alla visade mätningar kan jämföras med toleransgränser för att generera larm i fall av tolerans när vissa trösklar överskrids eller visuella signaler som kan leda operatören till alla justeringsfunktioner (rött värde representerar ett värde utanför tolerans, gul representerar en varningssignal, grönt värde är mätningen acceptabel).

Typiska applikationer

 • Kontrollera spolarnas och spolarnas diameter
 • Storleksmätning av stänger, blommor och plattor
 • Positionskontroll av kranar med antikollisions- eller parallellstyrningsfunktion
 • Slingkontroll på rullarna och rullarna
 • Positionsmätning av vagnar
 • Mätning av skärposition på mobila vagnar
Läs mer

Avstånds- och positionsmätningar med industriella laseravståndsmätare

LASER avståndsmätare för industriella tillämpningar

Avståndsmätning utan kontakt i total säkerhet

Synlig LASER med säkerhetsklass 2 också lämplig för mätningar i närvaro av en operatör

Analog datautgång, RS232, RS422, Profinet, Profibus, Ethernet.

LASER LDM-familjen av distansmätare består av en serie optoelektroniska avståndsmätare för industriella applikationer med analogt gränssnitt (från 4 mA till 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422).

LDM-serien LASER distansmätare används för exakt mätning av avstånd från några meter till tre kilometer. Avståndsmätningen representerar akonsoliderad ansökan för laserteknik.

Dessa optiska sensorer använder LASER (puls eller modulerat) ljus för att mäta avstånd, höjder, längder, nivåer och positioner i en icke-kontaktprocess. För att uppnå detta fungerar alla komponenter tillsammans i ett perfekt samordnat övergripande system.

Detta system består av en laseremitter, optiska sändare och mottagare, ljuskänsliga dioder och sofistikerad elektronik och algoritmer för tidsmätning eller fasmätning. Vi använder olika optoelektroniska principer för våra mätanordningar, såsom flygtid, fasjämförelse och bakblandning av LASER-puls. Dessa metoder tillåter singlar exakta mätningar till millimeterenoch mätområden upp till flera hundra meter. Det är möjligt att använda våra LASER avståndsmätare mått på naturliga ytor eller på speciella reflektorer som ger snabba och exakta resultat.

LASER-avståndsmätare arbetar med synlig eller osynlig optisk strålning och klassificeras i enlighet med gällande bestämmelser i klass 1 eller 2 (säkra klasser för användning även utan skyddsglasögon).

Den kompakta konstruktionen möjliggör enkel installation av LASER-distansmätaren även om utrymmet är begränsat eller i industriella tillämpningar. Alla enheter har standardgränssnitt, analog eller digital datautgång och parametrerbara växlingsutgångar. Familjen LASER LDM distansmätare används särskilt för applikationer inom industrisektorn med analog (4 - 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI).

Läs mer