Ultraljudsmätare för korrosionsövervakning och kvalitetskontroll

RODER mätare för ultraljudstjocklek för mätning av korrosion och tjocklek

Ultraljudsmätare i TI-007-serien gör det möjligt att mäta tjockleken genom att endast arbeta från en sida av materialet. De är mätinstrument som används för att mäta tjockleken på tankar, rör, cisterner, rör och delar av snickeri. Möjligheten att mäta tjockleken genom att arbeta från en del av materialet gör det möjligt att upptäcka materialväggens tunnning även med operativsystemet.