LASER-skanner för kontroll av papper, kartong och präglade produkter

Profildetektering av tryckta eller stansade pappersdetaljer med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

3D-laserskanningsteknik baserad på optisk trianguleringsteknik och rekonstruktion av profiler med punktmoln.
System för profilmätning genom detektering av punktmoln i tre dimensioner och därefter numerisk bearbetning av kartorna. LASER-tekniken möjliggör mycket hög precision även på komplexa föremål och material med olika optiska egenskaper. Ett brett utbud av bildbehandlingssystem och rekonstruktionstekniker gör att du kan extrahera önskad dimensionell och geometrisk information.

Mätmaskin som kan detektera bredden på pappersark eller lager utan kontakt
av lätt deformerbart material (polypropenark för livsmedelsanvändning, papper
absorberande eller filter, ark av tunt skummaterial). Systemet kan mäta
upp till 10 ark samtidigt och kan kompensera automatiskt
eventuell feljustering av provet med avseende på kamerans mätaxel (i
på detta sätt är operatören inte bunden till korrekt placering av provet på
mätningstabell). Systemet kan mäta proverna som testas och
jämföra dem med de teoretiska värdena i produktionsspecifikationerna. All data överförs sedan till
produktionsdatabas för fullständig spårbarhet av produktionssatser. Systemet är
utformad för att arbeta direkt på produktionslinjen och är utrustad med en
temperatur och luftfuktighet för fullständig dokumentation av miljöförhållandena
under mätcykler.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0034