System för att kontrollera vidhäftningshållfastheten för färger, emaljer och tejp

Dragdetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av styrka, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0072