System för styrning av timing på kamaxlar

Kamaxelprofildetektering med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Kontrollö som möjliggör justering av TDC (övre dödpunkt) på en
förbränningsmotor. Systemet möjliggör kontrollerad rörelse av vevaxeln
tills du når en exakt position (TDC) och tillåter rätt
montering av komponenterna som kommer att bestämma rätt tidpunkt för arbetscykeln för
motor. Systemet laddar rätt timingvärde från ledningssystemet
enligt motormodellen som monteras. Operatören
styrs i alla operationer för montering av mätutrustningen på basen och
i alla sekventiella monterings- och verifieringsoperationer. Värdena upptäckta och de korrekta
sekvens av operationer registreras i en specifik rapport och överförs till databasen
av produktionslinjen för senare samråd och för att säkerställa korrekt
produktspårbarhet.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0033