System för styrning av axiellt spel av vevaxlar och remskivor i förbränningsmotorer

Profildetektering av ståldelar med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, avstånd, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar

Automatisk kontrollö för det axiella spelet av vevaxeln för en förbränningsmotor. De
systemet skapar en kontrollerad spänning av den redan installerade vevaxeln
i sin bas under monteringsoperationer på produktionslinjen. De
basen förs nära testön med hjälp av en elektrisk vagn och
ansluten till en portal som kan förankras i vevaxeln. Vevaxeln
det begärs sedan på ett kontrollerat sätt genom ett speciellt pneumatiskt system
designad. Omfattningen av det axiella spelet verifieras sedan. Det uppmätta värdet av axiellt spel
är relaterad till den typ av motor som testats och genom de data som var
tidigare kodad i databasen klassificeras och bearbetas den i följande
monteringsstationer. I händelse av bristande efterlevnad informerar systemet systemet
av det negativa resultatet av testet för efterföljande korrigerande åtgärder.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0074