Mätning av bredden på kontinuerliga band i produktionslinjen

Mät bredd och tjocklek direkt på produktionslinjen på kontinuerliga band.

Mätning av tjocklek och bredd på spolar, remsor och plattor direkt på produktionslinjen med LASER-system.

Jämförelse med toleransgränser för bestämning av specifika hål och automatisk gränssnitt mot kvalitetshanteringsinfrastrukturerna

Tillämpningar på betning och skärning av plåt.

Användningen av LASER-ljusteknik, magnetisk och optisk teknik möjliggör höga nivåer
noggrannhet och hastighet utan direkt mätinstrumentets kontakt med materialet. Möjlighet till mätning
på system med höga glidhastigheter eller i områden som inte är tillgängliga för operatörer.

Oberoende mätmoduler tillgängliga för systemintegratörer och OEM. Mätvisualisering på lokal eller fjärrdisplay, överföring
fjärrdata på seriell linje eller Ethernet, generering av larm utanför tolerans. Möjlighet
gränssnitt med ledningssystem. Specialmodeller med högt ljus av
passage av plåt för system där rörelsen är mycket stor

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0003