Mätning av diameter och oval hos rör, ledningar och kablar i produktionslinjen

Mätning av diameter och ovalitet av kontinuerliga produkter med cirkulärt snitt

Mätning av diametrar, ovaliteter och sektionsprofiler för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Inställning av gränser för flera nivåer för bestämning av villkor utanför specifikationen

Anslutning till IT- och hanteringssystem för produktdokumentation och överensstämmelse med specifikationerna för industri 4.0

Mät med hög precision, kontaktfri LASER-teknik, även på höghastighetsmaterial, enkelt
deformerbar eller vid hög temperatur. System med fasta eller lutande LASER-källor som kan prestera
analys också på fyrkantiga, rektangulära eller sexkantiga sektioner. Versioner för höga temperaturer eller miljöer med
förekomst av miljöföroreningar. Gränssnitt med linje-PLC och hanteringsprogramvara. LASER-system med noggrannhet upp till
+/- 1 mikron och upp till 2000 skanningar per sekund. Realtidsvisualisering av materialprofilen Kontrollprogramvara med teknik
SCADA eller traditionell. Intuitiv och omedelbar uppvisning av anomali och utanför toleransförhållanden.
Fjärradataöverföring och gränssnitt med hanteringssystem.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0004