Mätning av tjocklek och bredd av metallband i produktionslinjen

Mätning av bandets tjocklek och bredd direkt på produktionslinjen.

Mätning av tjocklek och bredd för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering.

Jämförelse med toleranserna i specifikationerna för realtidsbestämning av tolerans- eller bristande hål.

Användningsområden för betning, skärning, klippning och profilering.

Användningen av LASER-ljusteknik, magnetisk och optisk teknik möjliggör höga nivåer
noggrannhet och hastighet utan direkt mätinstrumentets kontakt med materialet. Möjlighet till mätning
på system med höga glidhastigheter eller i områden som inte är tillgängliga för operatörer.

Oberoende mätmoduler tillgängliga för systemintegratörer och OEM. Mätvisualisering på lokal eller fjärrdisplay, överföring
fjärrdata på seriell linje eller Ethernet, generering av larm utanför tolerans. Möjlighet
gränssnitt med ledningssystem. Specialmodeller med högt ljus av
passage av plåt för system där rörelsen är mycket stor

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0002