Längd- och positionsmätare för lätt deformerade profiler

RODER-profilmätning med laserskanner och laserprofilometer

Längdsmätningssystem för lätt deformerbara material som gummipackningar, polystyrenprofiler, packningar, textilier och polyuretanskum. Närvaron av en laserpekare gör det möjligt att enkelt och exakt identifiera mätpunkten även på lätt deformerbara material.

Användningen av en precisionslinjär omvandlare gör det möjligt att mäta längd med centesimal precision även på föremål som är omöjliga att mäta med kontaktmätinstrument.

Den elektroniska styrenheten DIGI-1000 tillåter visning av mätningen i realtid och överföring av detekterade data till datainsamlingssystem eller hanteringssystem.