System för styrning av skruv- och skruvmoment på flask-, flask- och burklock

Momentdetektering av flaskor med extraktion av geometrisk eller dimensionell information

Mätning av vinklar, krafter, öppningar, positioner för att verifiera korrekt utförande av arbetet eller som förberedelse för svetsning och montering

Jämförelse med den matematiska modellen för bestämning av bestämmande aktier

Tillämpningar på robotöar, på kartesiska yxor eller på automatiska monteringsöar.

Upphovsrätt från RODER SRL - Alla rättigheter reserverade - Anmälan AN0071